V květnu roku 1945 v Evropě skončila druhá světová válka, největší a nejničivější válečný konflikt v dějinách lidstva. Zahynulo v ní více než 60 milionů lidí, z toho téměř 400 tisíc občanů Československa.

Dodnes mezi námi žijí lidé, kteří ve válce bojovali: v bitvách, koncentračních a pracovních táborech, domácím odboji, během povstání.

Příběhy osvobození

Hájíme Prahu! Prahu uhájíme!

Dne 4. května 1945 obdržely protektorátní úřady překvapivý telegram ministra dopravy Kamenického: „Od této chvíle je český jazyk jediným úředním jazykem v protektorátu!“ I když Němci telegram okamžitě dementují, zpráva se rychle šíří.

Přejít na článek

Přineseme vám zbraně a ukážeme, jak se s nimi zachází, řekli rusky mluvící ozbrojenci a postříleli 19 bezbranných civilistů

Jen v dubnu a květnu roku 1945 zahynulo na našem území asi 11 tisíc Čechoslováků, desetitisíce dalších, především sovětských vojáků, ale i Američanů, Poláků, Rumunů a tisíce Němců. Těsně před koncem 2. světové války nacisté mučili, vypalovali vesnice, umlátili a ubodali muže, ženy i děti jen za to, že pomáhali partyzánům. Na konci dubna 1945 u obce Salaš bylo 19 lidí vlákáno do pasti, pravděpodobně gestapa a vlasovců.

Přejít na podcast

Kde a jak umírali Pražané během povstání

Svět – a někteří z nás s ním – si připomíná konec 2. světové války. Když se zeptáte mladší generace na 2. světovou válku, má potíže se základními fakty. Jak se to dá změnit? Vyprávějme příběhy.

Přejít na podcast

Domov už neexistoval. Návraty do osvobozené Bratislavy

Z osvobozené Bratislavy prchali Němci, Maďaři a představitelé Slovenského státu a vraceli se do ní bratislavští Židé. „Vrátil jsem se do našeho bytu, ale ten byl úplně vyrabovaný a zničený. Rodiče byli neznámo kde,” popsal Gabriel Szász svůj návrat.

Přejít na článek

Pamětníci dodnes cítí zápach spáleného lidského masa

Asi každý zná Lidice a Ležáky a co se tam za 2. sv. v. stalo. Ale co Javoříčko, Vařákovy Paseky, Prlov, Ploštinu? To už málokdo. Na konci války byly tyto vesnice a osady za přechovávání a podporu partyzánů vypáleny oddíly SS. V pořadu vzpomíná Božena Hůšťová, Božena Kršáková a Milan Vlček.

Přejít na podcast

Zrada dvou českých konfidentů stála život 24 obyvatel osady Ploština

Před 75 lety vypálili nacisté pasekářskou osadu Ploština a zavraždili dvacet čtyři pasekářů. Za tragickou událostí z 19. dubna 1945 stála zrada dvou českých konfidentů Oldřicha Bati a Františka Machů, kteří pronikli do partyzánského oddílu ukrývajícího se v okolí.

Přejít na článek

Udělat co nejvíc pro druhé

Student Heinz Prossnitz vyvinul obrovské úsilí, aby pomohl lidem deportovaným do Lodže, Terezína, Osvětimi-Birkenau. S přáteli jim poslal tisíce kilogramů potravin. Myslel na druhé, i když byl sám v ohrožení – zemřel osmnáctiletý v plynové komoře.

Přejít na článek

Po letech se poznaly na fotografii z Osvětimi

Na snímku z nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau je zachycen pochod žen, které prošly tzv. selekcí, mají oholené hlavy, jdou „na baráky“. Mezi nimi jdou sestřenice Ilsa Maierová a Markéta Nováková.

Přejít na článek

Z Buchenwaldu na zámek Štiřín. Příběh Pavla Kohna

Když se patnáctiletý Pavel Kohn z Prahy dočkal 11. dubna 1945 v koncentračním táboře Buchenwald osvobození americkou armádou, měl za sebou tříleté věznění v Terezíně, Osvětimi, Blechenhammeru a pochod smrti. Návrat nebyl jednoduchý.

Přejít na článek

Pochody smrti. To nejhorší přišlo na konci války

Vysílení, hlad, zima a svévolné vraždění. Během „evakuačních” transportů přišlo o život zhruba čtvrt milionu vězňů, kteří v posledním roce války přežívali v nacistických koncentračních táborech.

Přejít na článek

Chtě nechtě do wehrmachtu

Kolik občanů někdejšího Československa sloužilo nacistům za 2. světové války? Nastoupilo k vojenské službě do wehrmachtu? Ze zprávy tajné sovětské služby NKVD o válečných zajatcích se uvádí, že ze 1,5 milionu německých zajatců bylo 62 tisíc Čechoslováků. V pořadu vzpomíná Josef Bürger.

Přejít na podcast

Sběratel

Příběh Pavla Hauznera
scénář: Kristýna Plíhalová
kresba: Katsiaryna Karolik
z komiksové knihy Roll Out the Barrels

Přejít na článek

„To bylo na jaře v pětačtyřicátém“

Vzpomínky pamětníků druhé světové války. Rodina Anny Hejpetrové skrývala na Strakonicku uprchlíky z nacistického vlaku smrti. 17letý Hanuš Adamec narukovat do wehrmachtu. Magda Barnea měla za sebou pobyt v likvidačních táborech.

Přejít na podcast

Bomby spojenců dopadly před 75 lety omylem na Prahu

Na svátek sv. Valentýna roku 1945 by američtí piloti raději zapomněli. Kvůli nepříznivému počasí a výpadku radaru ztratila formace 62 bombardérů B-17 správný kurs a místo nad Drážďany se ocitla nad Prahou.

Přejít na článek

Děti, které přežily Osvětim

Tři příběhy dětí, které přežily Osvětim. Jak se s tím vyrovnaly? Každý rok si svět připomíná památku obětí holokaustu.

Přejít na podcast

Revoluční gardy mu zavraždily rodiče

Během oslav konce 2. světové války se zapomíná, jak to na konci války v protektorátu vypadalo. Je skoro tabu mluvit o zločinech na německých spoluobčanech. Představujeme člověka, který přežil masakr ve středočeské Loděnici. V pořadu vzpomíná Rudolf Bělohoubek.

Přejít na podcast

Po válce už jsme nebyli antifašisté, jenom Němci

Po válce už jsme nebyli antifašisté, jenom Němci. Erika Bednářová se narodila v roce 1930 německým rodičům. Klíčovou část života prožila v násilném odloučení od rodiny (za nacistů), v internačním táboře (po r. 1945) nebo ve vyhnanství. V pořadu vzpomíná Erika Bednářová.

Přejít na podcast

Vzpomínky pamětníků

Tu první noc, z pátého na šestého, jsme celou noc stáli u letadla a čekali na povolení, abychom mohli vyrazit na pomoc Praze. To nepřicházelo, ani druhý den, ani třetí.

Pavel Vranský

No byli jsme připraveni, měli jsme pušku, měli jsme ruční granáty asi dva a měli jsme ten můj ruční revolver, čili hodili bychom granáty a asi bychom utekli.

Josef Lesák

Američané u nás zůstali asi dva nebo tři měsíce, možná čtyři. Obsadili tenkrát školu, hostince, a kdo měl ve vsi větší barák, měl za povinnost ty vojáky ubytovat.

Jaroslav Běl

Pátého dubna 1945 nás esesáci vyhnali na transport smrti, bylo nás již vyhnáno 7 000 vězňů. Popsat všechny hrůzy transportu. To se snad ani nedá vysvětlit.

Jan Dušek

V Praze jsem neměla kam jít, v bytě bydlel již někdo jiný, byl to nájemní dům. Jednu noc jsem strávila na Masarykově nádraží v noclehárně.

Ruth Bondyová

A pak najednou ráno. Bylo nádherný slunný ráno a přijely tanky s Rusákama. Jak jsme je vítali!

Vladimír Mejstřík

Blížila se opět fronta, tentokrát americká, a když jsem se ptal lékaře, zda mám zůstat nebo jít na další pochod smrti, tak mi říká: „Já ti poradit nemohu, když tady zůstaneš, tak nás vyhodí do povětří, když půjdeš na pochod smrti, tak tě můžou zastřelit.“

Jiří Diamant

Prvního května jsme překročili hranice Československa u Chebu, u vesnice, která se jmenuje Pomezí. Dneska tam máme pomníček, jsme si tam postavili, každym rokem tam jezdíme pokládat květiny, kde je vysvětleno, že tam jsme překročili hranici jako první Čechoslováci ze Západu.

Václav Straka

Najednou byli pryč během tejdne. To jsme tam ale všechny byly, protože se nesmělo nikam… tak kdo utek, utek. Ale ti prostě zmizeli ti Němci… jak pára nad hrncem.

Eva Koubková

Nejlbější věc, která je, je boj ve městě. Protože nevíte, co se stane, jak to vypadá za rohem. A ta kulka opravdu může přijít.

Otakar Rambousek

Mně bylo třináct let, ale tohle si už pamatuju. Na Jezerce, jak je ta poločtvrť, tam vyváděli lidi z baráků a stavěli je před svoje tanky.

Marek Kopelent

Němci po té hlavní třídě útočili směrem do města. Oni měli obrněné vozy a nás tam nasadili, že je máme zastavit.

Jan Svačina

Rozhlas už hlásil, že volá o pomoc. Tak jsem tašku hodila přes rameno, sedla jsem si na první náklaďák a jeli jsme k rozhlasu.

Vlasta Křenková

No tak jsme jeli do té Olomouce. A to byl ten bordel od těch Čechů, že akorát jedna byla henleinovka. A většinou jsme byli všichni z rodin antifašistů. To bylo tak nespravedlivý.

Erika Bednářová

Ukrajinci říkali: „Dneska jásáte, ale zároveň budete plakat.“

František Zahrádka

Od zahrady Kinských nahoru, na Hřebenkách byly naskládané mrtvoly německých vojáků. Pochodoval tam nějaký transport, kolem jeli Sověti a zkosili ho kulometem.

Ivan Kvasnička

Na Václavském náměstí na rohu Jindřišské viseli dva esesáci, polonazí, nohama zavěšení na sloupu osvětlení. Umírali, vydávali vzdechy a ještě pár slov říkali.

Jakub S. Trojan

Byla jsem tak trochu smutná. Oni se ptali: „Co je ti, proč?“ Já říkám, že u nás v Praze se ještě bojuje. Já nebudu nic slavit.

Margita Rytířová

None of us really knew what was happening in concentration camps, not even our colonel. It would not have even occurred to any of us. Nobody had told us anything.

Harry Feinberg

Největší legrace je, že tam ti Američané jeli, dostali se až do Motola a vypadalo to, že by se jim armáda SS vzdala. Těm šlo o to, aby se nevzdali Rusům, protože z těch měli strach.

Luděk Dembovský

A tak jsme šli celý den. No ovšem to, co byste viděla kolem té cesty, to bylo hrozné. Protože tam šli jenom matky s dětmi, staří lidé. Nikdo jiný.

Jiřina Borecká

Učitel odešel, zvonilo a on řekl: „Ta německá svině se tu roztahuje, a když člověk potřebuje pomoct, tak nepomůže.“

Marie Antošová

Byla jsem tak nadšená, oni mě obklopili a začali říkat: „No jasně, ona vyhlíží snajpery, kteří střílejí ze střech, a ona je navádí!“ Já jsem říkala: „Prosím vás! Vždyť já se vracím z koncentráku!“

Anna Magdalena Schwarzová

V rukou měl velké, asi metrové zrcadlo a za roh pozoroval tank do Jindřišské ulice. Tankista měl zřejmě smysl pro humor a zrcadlo mu z ruky vystřelil dělem, nikoliv kulometem.

Ivan Kieslinger

Krátké filmy

Sousedi: Příběh Rudy Bělohoubka

© Post Bellum 2019, 9 min.
režie, animace, postprodukce: Martin Búřil
design, ilustrace: Martin Plško
námět, scénář: Mikuláš Kroupa, Ondřej Nezbeda

metodické a pracovní listy ke stažení

Demarkační linie

Svědectví pamětníků Jihočeského kraje, kteří se v roce 1945 potkali jak s Američany, tak s Rusy.
© Post Bellum 2020, 14 min.
režie: Viktor Portel

Příběh Imricha Gablecha

© Post Bellum 2011, 7 min.
scénář: Mikuláš Kroupa, Jan Svěrák
výtvarník: Martin Plško
režie a animace: Tomáš Holub / Tobogang
produkce: Karel Poupě / Pink Productions

Příběh Anny Magdaleny Schwarzové

© Post Bellum 2011, 7 min.
scénář: Mikuláš Kroupa, Jan Svěrák
výtvarník: Vojtěch Šeda
režie a animace: Zuzana Demlová, Martin Búřil
produkce: Karel Poupě / Pink Productions

Roll Out the Barrels!

Jedenáct vzpomínek na konec války v západních Čechách, jak je zachytili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

E-shop Paměti národa